Carbon Neutral

Castles & Coffee heeft een doel vooropgesteld om Carbon Neutral te worden. Multinationals huren hiervoor dure consulting companies in om heel hun organisatie door te lichten. Net iets minder haalbaar voor ons, vandaar dat we Carbon Neutral pragmatisch als volgt invullen:

  1. We brengen ons verbruik in beeld
  2. We gaan voor de meest haalbare ecologische variant (bv groene stroom, gerecycleerd papier, 2e hands meubels, etc)
  3. het tekort compenseren we door bomen te planten.

Hoe we dit allemaal gaan realiseren is nog niet duidelijk, het zal stap per stap gaan. Op deze pagina kan je alvast onze eerste initiatieven lezen rond recycling. Qua timing willen we dit vooral in 2024 realiseren, alhoewel we ervan overtuigd zijn dat dit een continue process is waarbij we telkens nieuwe inzichten gaan verwerven om het beter te doen.

We staan open voor suggesties en ideeën via onze contact opties of kom langs in de zaak.